Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
1 ธ.ค. 2565 "ด้วยรักและคิดถึง" กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65
30 พ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 9674/65) ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
30 พ.ย. 2565 “นมเม็ดจิตรลดา” พระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโคนมไทยของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”
28 พ.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 9382/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
28 พ.ย. 2565 คำสั่ง กห. ที่ 1593/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหารหญิง
28 พ.ย. 2565 คำสั่ง กห. ที่ 1592/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหาร