Reserves Thailand

ค้นหาคำสั่ง

ประกาศเมื่อ เรื่อง
11 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 3177/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2038/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2945/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
20 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2430/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
20 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2431/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 413/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ