Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 222/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
10 พ.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2038/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 พ.ค. 2565 คำสั่ง กห ที่ 383/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
20 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2431/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
20 เม.ย. 2565 คำสั่ง กห ที่ 221/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
20 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2430/65 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.