Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
10 พ.ค. 2566 คำสั่ง กห ที่ 461/2566 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
10 พ.ค. 2566 คำสั่ง กห ที่ 462/2566 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
28 เม.ย. 2566 ขอเชิญสมัครเป็นกำลังพลสำรองของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
27 เม.ย. 2566 “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
25 เม.ย. 2566 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2578/66) เรื่อง ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
25 เม.ย. 2566 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2836/66) เรื่อง ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.