Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1374/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 80/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2041/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 413/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1358/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2038/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ