Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
12 ม.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 10336/64 ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
12 ม.ค. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 9541/64) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
29 พ.ย. 2564 สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 7975/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 8123/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ
4 พ.ย. 2564 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 8008/64) ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ