Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
12 ม.ค. 2566 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 10891/65) เรื่อง ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
4 ม.ค. 2566 คำสั่ง กห. ที่ 1790/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหารหญิง
4 ม.ค. 2566 คำสั่ง กห. ที่ 1789/2565 เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร
22 ธ.ค. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ให้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
21 ธ.ค. 2565 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
1 ธ.ค. 2565 "ด้วยรักและคิดถึง" กิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65