Reserves Thailand

ค้นหาประกาศ

ประกาศเมื่อ เรื่อง
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 817/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 1358/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 2041/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
10 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 413/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ
9 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 34/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.
9 เม.ย. 2565 หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ 586/65) ขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติของ นศท.